Γενικοί όροι & Προυποθέσεις

Σε ισχύ από τις 8 Δεκεμβρίου 2023

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις) ρυθμίζουν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου που είναι προσβάσιμος μέσω της διεύθυνσης wine-elabels.eu (εφεξής ο Ιστότοπος) καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις σύναψης των Υπηρεσιών, όπως ορίζονται στην ενότητα “3” παρακάτω, που προσφέρονται από την επιχείρηση «Οινολογικό Εργαστήριο – ENOLOGY LAB», μέσω της Ιστοσελίδας.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας είναι δωρεάν και δεν απαιτεί καμία συνδρομή ή εγγραφή. Ωστόσο, η σύναψη συμβάσεων των Υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω απαιτεί την εγγραφή του Χρήστη στους όρους που περιγράφονται παρακάτω και την προηγούμενη αποδοχή της «Πολιτικής Συνδρομής και Χρεώσεων» του wine-elabels.eu που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η οποία αναπτύσσει και συμπληρώνει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

Τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη και υπεύθυνου για τον Ιστότοπο είναι αυτά που αναφέρονται παρακάτω:

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ENOLOGY LAB
ΦΕΙΔΙΟΥ 15
19001, ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Email: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://wine-elabels.eu/

Η ρητή αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων κατά τη σύναψη σύμβασης για τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου θα γίνει κάνοντας κλικ στο κουμπί «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις» που βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη τήρηση αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, στην έκδοση που δημοσιεύτηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης των Υπηρεσιών.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Ιστότοπος. Ο υπεύθυνος του ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να αναθεωρήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τυχόν αλλαγές ή αναθεωρημένους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις στον Ιστότοπο.

Ο ιστότοπος θα σας ειδοποιήσει ότι έχουν γίνει αλλαγές ή αναθεωρήσεις αναφέροντας στο επάνω μέρος αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων την ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης. Οι τροποποιημένοι ή αναθεωρημένοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την ανανέωση ή την αναβάθμιση των Υπηρεσιών που έχουν συναφθεί, όπως ορίζεται στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ». Η ρητή αποδοχή οποιασδήποτε τροποποίησης αυτών των Γενικών Όρων θα γίνει κατά τη σύναψη σύμβασης για ανανέωση ή ενημέρωση των Υπηρεσιών κάνοντας κλικ στο κουμπί «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους».

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δεν αλλάζουν με κανέναν τρόπο τους όρους ή τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης γραπτής συμφωνίας που μπορεί να έχετε με τον Ιστότοπο για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τερματίστε αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας.

1. Ορισμοί

«η Ιστοσελίδα»: μια εξειδικευμένη ιστοσελίδα και πλατφόρμα, η οποία παρέχει υπηρεσίες στον επιχειρηματία οίνων, αρωματισμένων οίνων και οινοπνευματωδών ποτών.
«Χρήστης»: εταιρεία της οποίας τα στοιχεία αναφέρονται στη Φόρμα Αίτησης και έχει συμφωνήσει με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
«Επισκέπτες»: άτομα, καταναλωτές ή μη, που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο και στις ηλεκτρονικές ετικέτες που δημιουργούνται από τον Ιστότοπο χωρίς να εγγραφούν.
«Υπηρεσίες» σημαίνει τις παγκόσμιες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας που επιτρέπουν στους Χρήστες να μοιράζονται και να δημοσιεύουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τους σε μια ηλεκτρονική ετικέτα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω ενός κωδικού QR.
“Ηλεκτρονική ετικέτα” σημαίνει μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα URL όπου τα δεδομένα που αφορούν ένα συγκεκριμένο προϊόν (Περιεχόμενο Δεδομένων) για μια συγκεκριμένη αγορά δημοσιεύονται σε μία ή περισσότερες γλώσσες.
Το “QR-code” είναι ένας τύπος γραμμικού κώδικα μήτρας που δημιουργείται από τον Ιστότοπο και οδηγεί σε μια ψηφιακή ετικέτα.
«Περιεχόμενο δεδομένων» σημαίνει δεδομένα προϊόντος που εκφράζονται ως χαρακτηριστικά δεδομένων (είτε με τη μορφή κειμένου, εικόνων ή άλλου είδους) που παρέχονται από τον Χρήστη στον Ιστότοπο και τα οποία δημοσιεύονται μέσω ηλεκτρονικής ετικέτας στους επισκέπτες.
«Δημιουργία ηλεκτρονικών ετικετών» σημαίνει την ικανότητα του Χρήστη να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο για:
• Να δημιουργεί μια συγκεκριμένη διεύθυνση URL (συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών γλωσσικών εκδόσεων) για μια συγκεκριμένη αγορά μετά τη μεταφόρτωση του σχετικού περιεχομένου δεδομένων. Για την αγορά της ΕΕ, οι 24 διαφορετικές γλωσσικές εκδόσεις υπολογίζονται ως 1 ενιαία ηλεκτρονική ετικέτα και
• Να δημιουργεί, όταν χρειάζεται, έναν κώδικα QR που συνδέεται με τη διεύθυνση URL.
Ως «συντήρηση ηλεκτρονικών ετικετών» νοείται η αποθήκευση από το Ιστότοπο περιεχομένου δεδομένων και η δημοσίευσή του σε ηλεκτρονική ετικέτα η οποία είναι προσβάσιμη στους καταναλωτές μέσω της σάρωσης ενός κωδικού QR.
«Έκδοση ηλεκτρονικών ετικετών» σημαίνει την ικανότητα του Χρήστη να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και:
• Να επεξεργάζεται το περιεχόμενο δεδομένων των ηλεκτρονικών ετικετών τους τροποποιώντας, συμπληρώνοντας ή εξαλείφοντάς το.
• Να προσαρμόζει και να κατεβάζει τον κωδικό QR για μια υπάρχουσα ηλεκτρονική ετικέτα

2. Υπηρεσίες

(1) Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο αποτελούνται από:

– Πρόσβαση σε συγκεκριμένα μοντέλα δεδομένων για την εισαγωγή με δομημένο τρόπο δεδομένων που αφορούν κρασιά, αρωματισμένα κρασιά και προϊόντα αλκοολούχων ποτών.
– Διευκόλυνση της μετάφρασης δεδομένων που αφορούν υποχρεωτική ενημέρωση των καταναλωτών σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ που έχει εισαχθεί σε άλλες γλώσσες.
– Δημοσίευση Περιεχομένου Δεδομένων σε ηλεκτρονικές ετικέτες δημόσια προσβάσιμες στους επισκέπτες
– Δημιουργία συγκεκριμένων κωδικών QR που συνδέονται με μεμονωμένες ετικέτες.

(2) Πρόσθετη Υπηρεσία μπορεί να προστεθεί από τα μέλη μέσω μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφής υπηρεσίας στον Ιστότοπο ή μέσω άλλων γραπτών μέσων εγκεκριμένων από τον Ιστότοπο και τον Χρήστη.

(3) Οι υποχρεώσεις του Ιστοτόπου όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας βασίζονται στην υποχρέωση του Ιστοτόπου να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει την Υπηρεσία ασφαλή ή χωρίς σφάλματα ή διακοπές. Ωστόσο, ο Ιστότοπος και ο υπεύθυνος αυτού δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι η διαθεσιμότητα και η συνέχεια της Υπηρεσίας θα είναι ασφαλής ή χωρίς σφάλματα ή διακοπές, για ακραίες περιστάσεις διαφόρων αιτιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:

– Ακούσιες αστοχίες που οφείλονται (εκτός από βαριά αμέλεια) στο μοντέλο δεδομένων του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε τρίτου συμβαλλόμενου για το σκοπό αυτό.

– Διαδικασίες συντήρησης, επισκευής, ενημέρωσης ή βελτίωσης. (Ο ιστότοπος αναλαμβάνει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση εκτός ωρών αιχμής και να ενημερώνει, με αναφορά στον ιστότοπο, εκ των προτέρων για οποιαδήποτε διακοπή πρόσβασης στον διακομιστή, με δική του πρωτοβουλία ή για την οποία μπορεί να γνωρίζει)

– Ανωτέρα βία ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες πέραν του ελέγχου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διακοπών ή αστοχιών στις επικοινωνίες ή οποιωνδήποτε άλλων αιτιών που αποδίδονται σε τρίτους.

(4) Ο ιστότοπος μπορεί να διακόψει προσωρινά την πρόσβαση ή τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών ή και του Ιστότοπου για Χρήστες ή/και Επισκέπτες, για λόγους ασφαλείας ή ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της παροχής ή της διαμόρφωσής του, κάνοντας τροποποιήσεις στις Υπηρεσίες ή/και στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του σχεδιασμού, των λειτουργιών και της εμφάνισής του.

3. Συνδρομές & πληρωμές

Γενικοί κανόνες

Για την παροχή των Υπηρεσιών, οι Χρήστες θα καταβάλλουν στο Ιστότοπο τα τέλη συνδρομής σύμφωνα με την «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ».
Ο Χρήστης θα καταβάλει στον Ιστότοπο, την ημέρα της συνδρομής, το τέλος που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο πακέτο συνδρομής. Το τέλος θα καταβληθεί σύμφωνα με το σύστημα πληρωμών που περιγράφεται παρακάτω.
Το τιμολόγιο θα σταλεί στη διεύθυνση e-mail που καθορίζει ο Χρήστης στη φόρμα συνδρομής. Ο Χρήστης οφείλει να γνωστοποιήσει στον Ιστότοπο οποιαδήποτε αλλαγή του τρόπου πληρωμής σε εύθετο χρόνο.

Σύστημα πληρωμής

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω πάγιας εντολής, τραπεζικής κάρτας (Visa/MasterCard), εικονικής κάρτας, τραπεζικού εμβάσματος ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου πληρωμής που μπορεί να εφαρμόσει στον Ιστότοπο.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Μετά τη συνδρομή σε ένα πακέτο του Ιστοτόπου, ο Χρήστης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών με την προϋπόθεση ότι δεν έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική ετικέτα.

Μετά την περίοδο των 14 ημερών ή εάν έχει δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική ετικέτα, ο Χρήστης χάνει το δικαίωμά του να αποζημιωθεί.

Η ημέρα σύναψης της σύμβασης (ημέρα συνδρομής) δεν προσμετράται στο διάστημα των 14 ημερών. Η περίοδος αρχίζει στην αρχή της πρώτης ώρας της πρώτης ημέρας και λήγει στο τέλος της τελευταίας ώρας της τελευταίας ημέρας της περιόδου. Εάν η περίοδος αυτή λήξει Σάββατο, Κυριακή ή αργία, παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο Πελάτης ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης ενημερώνοντας τον Ιστότοπο για την απόφασή του να υπαναχωρήσει αποστέλλοντας, πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών, τη δήλωση υπαναχώρησης που εκφράζει την επιθυμία του να υπαναχωρήσει.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία & Άδεια

Πνευματική ιδιοκτησία και άδεια στους χρήστες

Όλα τα περιεχόμενα του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, βάσεων δεδομένων, εικόνων, σχεδίων, γραφικών, αρχείων κειμένου, ήχου, βίντεο και λογισμικού) είναι είτε ιδιοκτησία του Ιστοτόπου είτε έχει άδεια χρήσης αυτών και προστατεύονται από τους εθνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ονόματα των προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών που εμφανίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή στον Ιστότοπο προστατεύονται ως εμπορικά σήματα, επωνυμίες ή εμπορικές ονομασίες του Ιστοτόπου και των αντίστοιχων κατόχων τους. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, παρέχεται στον Χρήστη ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου και του υλικού του ιστότοπου σε σχέση με την κανονική χρήση του ιστότοπου. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να αντιγράφει, αναπαράγει, μεταδίδει, διανέμει ή δημιουργεί παράγωγα έργα αυτού του περιεχομένου ή πληροφοριών χωρίς ρητή γραπτή εξουσιοδότηση από τον Ιστότοπο.

5. Άδεια χρήσης σε τρίτους

Οι χρήστες εξουσιοδοτούν τον Ιστότοπο να εκχωρεί σε τρίτα μέρη μη αποκλειστικά, μη μεταβιβάσιμα το δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στο Περιεχόμενο Δεδομένων που έχει ήδη δημοσιευθεί σε ηλεκτρονικές ετικέτες, υπό την προϋπόθεση ότι το τρίτο μέρος δεν:

  1. παρουσιάζει, δημοσιεύει ή χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο Δεδομένων με τρόπο που είναι ψευδής ή παραπλανητικός είτε χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο Δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο που να παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων Χρηστών ή Δικαιούχων) ή να παραβιάζει τυχόν ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
  2. τροποποιεί το περιεχόμενο του Περιεχομένου Δεδομένων κατά τη δημοσίευση ή τη διάδοση αυτού του Περιεχομένου Δεδομένων (εκτός εάν έχει ρητή γραπτή εξουσιοδότηση ο χρήστης να το κάνει).
  3. δημοσιεύει ή χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο Δεδομένων με τρόπο που να συνεπάγεται απαίτηση οποιασδήποτε έγκρισης από τον Χρήστη ή τον Ιστότοπο (εκτός εάν έχει γραπτή εξουσιοδότηση του Χρήστη ή του Ιστοτόπου να το πράξει).
  4. διεκδικεί τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο Δεδομένων.
  5. χρησιμοποιεί, πωλεί, εκχωρεί, διανέμει ή καθιστά με άλλον τρόπο διαθέσιμο το Περιεχόμενο Δεδομένων σε τρίτα μέρη, με μη θεμιτό τρόπο.
    Ωστόσο, ο Ιστότοπος δεν είναι εξουσιοδοτημένος να αποκαλύπτει σε τρίτα μέρη, οποιεσδήποτε πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου και οποιεσδήποτε σχετικές επιχειρηματικές πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και του τύπου των SKU, του όγκου των προϊόντων, των χωρών προορισμού κ.λπ. , με εξαίρεση τις πληροφορίες που αποκαλύπτονται στις δημόσιες αρχές κατόπιν αιτήματος για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Επιπλέον, ο Ιστότοπος δεν είναι εξουσιοδοτημένος να αποκαλύπτει σε τρίτους τυχόν στατιστικά δεδομένα τελικού χρήστη σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών σχετικά με έναν συγκεκριμένο χρήστη ή κατηγορία χρηστών (ανά χώρα, περιοχή κ.λπ.) εκτός εάν της έχει δοθεί ρητά άδεια υπό αυτή την έννοια.

6. Ευθύνη περιεχομένου δεδομένων

(1) Οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι, υπό την ιδιότητά τους ως επιχειρηματίες ή/και συντάκτες, για όλο το Περιεχόμενο Δεδομένων που διατίθεται μέσω των Ηλεκτρονικών ετικετών στους Επισκέπτες.

(2) Ο Ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν θα προβεί σε καμία επαλήθευση του Περιεχομένου Δεδομένων ούτε θα πιστοποιήσει την ακρίβεια ή τη νομιμότητά του. Ο ιστότοπος δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για:

(i) τις ενέργειες ή παραλείψεις Χρηστών και Επισκεπτών, (ii) τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο από τους Χρήστες, τα θέματά τους, την ακρίβειά τους και τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κανονισμούς (iii) τη συμμόρφωση των προϊόντων που παρουσιάζονται με την περιγραφή που δίνεται. Ο Ιστότοπος, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές ή απώλειες που θα υποστούν Χρήστες ή/και τρίτα μέρη λόγω του περιεχομένου των ηλεκτρονικών ετικετών.

(3) Ο Ιστότοπος δεν εγκρίνει τα περιεχόμενα σε ιστότοπους τρίτων που περιλαμβάνονται από τον Χρήστη στο Περιεχόμενο Δεδομένων. Αυτά τα περιεχόμενα ή οι σύνδεσμοι προς αυτά τα περιεχόμενα δεν υποδηλώνουν έλεγχο ή αποδοχή ή/και έγκριση από τον Ιστότοπο των περιεχομένων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται και διατίθενται σε αυτό. Ως εκ τούτου, ο Επισκέπτης και/ή οι Χρήστες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αξιολόγηση και χρήση τέτοιων συνδέσμων και ο Ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τα αρχεία, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και οποιοδήποτε είδος υλικού στις σελίδες στις οποίες προσπελάζονται μέσω αυτών των συνδέσμων και για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση των Επισκεπτών και/ή των Χρηστών ή την εξάρτησή τους από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου ή συνδέσμου οποιουδήποτε είδους σε άλλους ιστότοπους δεν σημαίνει ότι ο Ιστότοπος υποστηρίζει, εγγυάται ή συνιστά τέτοιους ιστότοπους.

(4) Οι χρήστες πρέπει να σέβονται όλη την ισχύουσα νομοθεσία και να απέχουν από
(i) παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων,
(ii) παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή καταχώριση πλαστών δεδομένων,
(iii) υποκίνηση αδικημάτων ή εγκλημάτων, διακρίσεων, μίσους ή βίας με βάση τη φυλή, την εθνική καταγωγή ή την εθνικότητα,
(iv) κοινοποίηση εσφαλμένων πληροφοριών ή εμπιστευτικών πληροφοριών,
(v) συκοφαντικά σχόλια,
(vi) τη διάπραξη ενεργειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανηλίκους,
(vii) δημοσίευση προσωπικών δεδομένων άλλων ατόμων ή παραβίαση δικαιωμάτων ιδιωτικής ζωής ή
(viii) σφετερισμό της ταυτότητα κάποιου άλλου.
(5) Σε περίπτωση που το Περιεχόμενο Δεδομένων δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, υπό την ιδιότητά του ως πάροχος φιλοξενίας, ο Ιστότοπος θα αφαιρέσει το Περιεχόμενο του Χρήστη. Αυτό δεν εξουσιοδοτεί τον Ιστότοπο να προβεί σε οποιονδήποτε έλεγχο συμμόρφωσης του περιεχομένου των Δεδομένων σε σχέση με τους ισχύοντες κανονισμούς για την επισήμανση, καθώς ο Χρήστης παραμένει πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε παραβίαση ή παράλειψη των σχετικών νομικών απαιτήσεων.

(6) Ο Ιστότοπος μπορεί να λάβει μέτρα κατά του Χρήστη, ιδίως όσον αφορά τη χρηστικότητα του λογαριασμού του, χωρίς προειδοποίηση, εάν οποιοδήποτε Περιεχόμενο Δεδομένων Χρήστη υποκινεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, υποκινεί φυλετικό μίσος ή/και βία, σχετικά με παιδική πορνογραφία ή οποιοδήποτε άλλο παράνομο περιεχόμενο. Ο Ιστότοπος μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση στο σχετικό Περιεχόμενο Δεδομένων, και όχι απαραίτητα σε όλα τα προϊόντα του εν λόγω Χρήστη, ενημερώνοντας τις αρμόδιες δημόσιες αρχές για το θέμα, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο Ιστότοπος να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που ορίζονται στην ενότητα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Αυτή η δυνατότητα δεν απαλλάσσει την ευθύνη του Ιστοτόπου για οποιαδήποτε καταχρηστική, άσχετη, δυσανάλογη ή προφανώς αβάσιμη αναστολή της πρόσβασης των τελικών χρηστών στο Περιεχόμενο Δεδομένων.

7. Ευθύνες του χρήστη

(1) Ο Χρήστης αναλαμβάνει:
– Κατά την εγγραφή του στον Ιστότοπο, να παρέχει αληθείς πληροφορίες σχετικά με αυτόν, το όνομα χρήστη και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.
– Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, για την παροχή αντικειμενικών, σωστών και λεπτομερών πληροφοριών.
– Να μην χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες με σκοπό την διενέργεια παράνομων ενεργειών ή συναλλαγών ή δόλιων ενεργειών, σε αντίθεση με τα καθιερωμένα που ορίζονται σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, την ηθική, τα γενικά αποδεκτά ήθη και τη δημόσια τάξη ή με τρόπο που είναι επιβλαβής για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του Ιστοτόπου ή τρίτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να βλάψει, να αχρηστεύσει, να υπερφορτώσει ή να υποβαθμίσει τον Ιστότοπο, εμποδίζοντας την κανονική χρήση του από τους Χρήστες.
– Να μην χρησιμοποιούνται (κοινοποιούνται και/ή δημοσιεύονται) παραπλανητικές ή εσφαλμένες πληροφορίες ή/και δεδομένα.

(2) Όταν χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, ο Χρήστης δεσμεύεται:
– ότι έχει την πλήρη δυνατότητα και όλα τα δικαιώματα να πραγματοποιεί στον Ιστότοπο ενέργειες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ενότητα III ή να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα, ανάλογα με την περίπτωση.
– ότι αποδέχεται και συμμορφώνεται με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και όλα τα άλλα συμβατικά έγγραφα, όπως η Πολιτική Απορρήτου, καθώς και τους άλλους κανόνες της Ιστοσελίδας.
– ότι κατανοεί πως είναι πλήρως υπεύθυνος για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται ή για τη χρήση της Ιστοσελίδας, όπως ισχύει.

(3) Οι Χρήστες δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους κανόνες κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας:

– Να μην ενθαρρύνουν την απόκτηση αγαθών, η πώληση των οποίων απαγορεύεται ή περιορίζεται.
– Να μην χρησιμοποιούν (κοινοποιούν και/ή δημοσιεύουν) φωτογραφίες (i) για τις οποίες ο αντίστοιχος Χρήστης δεν κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (δηλαδή φωτογραφίες που βρίσκονται στο Διαδίκτυο ή άλλες πηγές). ή (ii) τα οποία θεωρούνται ή μπορεί να θεωρηθούν αντίθετα με τα χρηστά ηθικά πρότυπα ή/και τη δημόσια τάξη. – Να μην δημοσιεύει περιεχόμενο που επαινεί, προωθεί, ενθαρρύνει ή υποκινεί τρομοκρατία, ρατσισμό, ρεβιζιονισμό, ξενοφοβία, ομοφοβία, σεξισμό, ρητορική μίσους, διακρίσεις, εμπορία ανθρώπων, οργανωμένο έγκλημα, παράνομες οργανώσεις, αυτοτραυματισμό, αυτοκτονία, βασανιστήρια, σκληρότητα ζώα, απολογία εγκλημάτων πολέμου, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών ή/και ενηλίκων, λατρείες
– Να μην παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους και/ή κανονισμούς.

(4) Ο Χρήστης δεσμεύεται να διατηρεί εμπιστευτικά τα στοιχεία σύνδεσής του και τον κωδικό πρόσβασής του σε σχέση με τρίτα μέρη, εκτός από τα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Χρήστη να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σύνδεσής του.

(5) Ο Χρήστης δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα τις πληροφορίες του λογαριασμού του που δεν είναι πλέον έγκυρες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πληρωμής.

(6) Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την επαρκή εκτύπωση των κωδικών QR στις ετικέτες των προϊόντων, με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα της εκτύπωσης και το μέγεθος του κώδικα QR, ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη αναγνωσιμότητα από τους Επισκέπτες.

8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ιστοτόπου

(1) Ο Ιστότοπος θα αφαιρέσει και/ή θα αποκλείσει αμέσως όλο το παράνομο Περιεχόμενο Δεδομένων:
– αφού ενημερωθεί δεόντως από τις αρμόδιες Αρχές·
– σε περίπτωση που ένα E-Label εσκεμμένα και σκόπιμα αποκαλύπτει εσφαλμένες πληροφορίες, προσβάλλει άλλα άτομα ή ενεργεί με ακατάλληλο τρόπο·
– που χρησιμοποιεί πνευματικά δικαιώματα άλλου Χρήστη στον Ιστότοπο ή που ενεργεί με άλλον παράνομο τρόπο.
Επιπλέον, ο Ιστότοπος μπορεί να απαγορεύσει σε Χρήστες, πλήρως (“Συνολικός αποκλεισμός”), τη χρήση του, αφαιρώντας το Περιεχόμενο Δεδομένων που έχει ανέβει στον Ιστότοπο, ακυρώνοντας τον λογαριασμό του Χρήστη και εμποδίζοντας τον Χρήστη να εγγραφεί εκ νέου στον Ιστότοπο ή να αποτρέψει πρόσβαση του Χρήστη στον Ιστότοπο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– αναφέροντας τους λόγους της απαγόρευσης ή του περιορισμού. Για να είναι έγκυροι, αυτοί οι λόγοι θα πρέπει επίσης να συνεπάγονται κίνδυνο ευθύνης για το Ιστότοπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
– αυτοί οι λόγοι πρέπει να είναι αρκετά σοβαροί ώστε να δικαιολογούν τον πλήρη αποκλεισμό ως έσχατη λύση·
– σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει να ισχύει μερικός αποκλεισμός (δηλαδή αποκλεισμός του σχετικού Περιεχομένου Δεδομένων).
– Ο πλήρης αποκλεισμός πρέπει να υπόκειται σε προηγούμενη ειδοποίηση·
– σε περίπτωση που ο Χρήστης συμμορφωθεί, ο πλήρης αποκλεισμός θα αίρεται αμέσως. “Ολικός αποκλεισμός” σημαίνει ότι ο λογαριασμός του Χρήστη θα αποκλειστεί ή/και θα ακυρωθεί και θα αποκλειστεί η επιλογή χρήσης της Ιστοσελίδας από τον υπολογιστή του Χρήστη. Ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι μετά τον «ολικό αποκλεισμό», δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα χρήσης ή επανεγγραφής στον Ιστότοπο, εκτός εάν ο Χρήστης συμμορφωθεί. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση ακύρωσης του λογαριασμού του Χρήστη, ο Ιστότοπος μπορεί να αποθηκεύσει ορισμένες πληροφορίες, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου, καθώς μπορεί να είναι απαραίτητες για την αναθεώρηση των συνθηκών που αφορούν την απόφαση του Ιστοτόπου να ακυρώσει τον λογαριασμό του χρήστη και να μεταφέρει αυτά τα δεδομένα στα ιδρύματα και τις αρχές που είναι αρμόδιες για εφαρμογή και επιβολή του νόμου.

(2) Ο Ιστότοπος, σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα ή αφού ενημερωθεί δεόντως από τις αρμόδιες Αρχές, θα αφαιρέσει και/ή θα αποκλείσει αμέσως όλο το παράνομο Περιεχόμενο Δεδομένων.

(3) Ο Ιστότοπος μπορεί να διερευνήσει οποιαδήποτε παραβίαση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και να ενημερώσει τα αρμόδια ιδρύματα και αρχές.

(4) Με την προϋπόθεση ότι έχει λάβει τις συνήθεις και ευλόγως αναμενόμενες προφυλάξεις ασφαλείας υπό τον έλεγχό της, ο Ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για απρόβλεπτα γεγονότα όπως κυβερνοεπιθέσεις ή τυχόν παραβιάσεις ασφάλειας σχετικά με τη μετάδοση δεδομένων ή για εγγυήσεις απόδοσης σχετικά με τον όγκο και την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων. Υπό αυτές τις συνθήκες, εναπόκειται στους Χρήστες να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσουν τα δεδομένα τους ή/και το λογισμικό τους, ιδιαίτερα από μόλυνση από ιούς που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο.

(5) Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη διακοπή των υπηρεσιών λόγω Γεγονότος Ανωτέρας Βίας. «Γεγονός Ανωτέρας Βίας» σημαίνει οποιαδήποτε αιτία που επηρεάζει την εκτέλεση είτε από τον Ιστότοπο είτε από τον Χρήστη των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που απορρέουν από πράξεις, γεγονότα, παραλείψεις ή μη, γεγονότα πέρα από τον εύλογο έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων) ταραχές , πόλεμος, κυβερνοεπιθέσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρκαγιά, επιδημία, έντονες καιρικές συνθήκες, πλημμύρα, καταιγίδα ή σεισμός και οποιαδήποτε καταστροφή, συμμόρφωση με νόμο, τάξη, κανόνα, κανονισμό οποιασδήποτε κυβέρνησης ή άλλης αρχής, πράξεις της κυβέρνησης ή οποιασδήποτε άλλης αρχής ή ελλείψεις εργατικού δυναμικού ή αδυναμία απόκτησης προμηθειών·

(6) Ολόκληρη η ευθύνη του Ιστοτόπου και η αποκλειστική αποζημίωση του Χρήστη, νομικά, ή άλλως, σε σχέση με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου ή/και για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων περιορίζεται αποκλειστικά στο ποσό που έχει ο χρήστης χρεώθηκε από τον Ιστότοπο κατά την τελευταία συμβατική σχέση μεταξύ των μερών.

Τερματισμός υπηρεσιών

Ο Ιστότοπος μπορεί ανά πάσα στιγμή, για δεόντως αιτιολογημένους λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας και μετά από προειδοποίηση δύο μηνών, να διακόψει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και τη διανομή των Υπηρεσιών. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Ιστότοπος θα επιστρέψει το μέρος της τιμής των Υπηρεσιών που καταβλήθηκε και δεν χρησιμοποιήθηκε.
Ωστόσο ο Ιστότοπος θα διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και οι ηλεκτρονικές ετικέτες που δημιουργήθηκαν πριν από την ημερομηνία παύσης θα έχουν μια εφεδρική λύση που θα επιτρέπει την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της περιόδου προειδοποίησης των δύο μηνών. Η εφεδρική λύση θα πρέπει να είναι λειτουργική και διαθέσιμη στον Χρήστη ανά πάσα στιγμή, επιτρέποντας κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να αλλάξει πάροχο υπηρεσιών. Η προσφυγή σε αυτήν την εφεδρική λύση δεν θίγει τα δικαιώματα του Ιστοτόπου σε περίπτωση αδικαιολόγητης καταγγελίας της σύμβασης με πρωτοβουλία του Χρήστη.
Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων του Περιεχομένου Δεδομένων, σχετικά με έναν Χρήστη, που δημιουργήθηκαν πριν από την ημερομηνία διακοπής θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Χρήστη.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει από τον Ιστότοπο, οποιαδήποτε στιγμή πριν από την Ημερομηνία Ακύρωσης Λογαριασμού, όπως ορίζεται στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ», να ανακατευθύνει έναν κωδικό QR σε μια διεύθυνση URL της επιλογής του, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ». .

9. Περιορισμός Ευθύνης

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, ως Ιστότοπος αποκλείουμε ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία προκαλείται από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με τους Ιστοτόπους μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης των Ιστοτόπων μας, οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτούς και οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύεται σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ευθύνης για απώλεια εισοδήματος ή εσόδων, την επιχειρηματική ζημία, την απώλεια κερδών ή συμβάσεων, την απώλεια αναμενόμενης είσπραξης, την απώλεια δεδομένων, την απώλεια υπεραξίας, την απώλεια χρόνου διαχείρισης ή εργάσιμου χρόνου, και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, ανεξάρτητα από το πώς προκύπτει και εάν προκαλείται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αθέτηση της σύμβασης ή με άλλον τρόπο, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη, με την προϋπόθεση ότι ο όρος αυτός δεν εμποδίζει αξιώσεις απώλειας ή ζημίας σε ενσώματα αγαθά σας ή άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική ζημία που δεν αποκλείονται από καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ, ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, Η ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ – ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΡΩΝ
ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΞΙΩΣΗΣ Ή ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ, ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ.

Θα μας υπερασπιστείτε από οποιεσδήποτε απαιτήσεις, αξιώσεις ή αγωγές στρέφονται εναντίον μας ή προκύπτουν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παράβασης ή παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων από εσάς («Αξίωση») και θα μας αποζημιώσετε και θα μας θεωρήσετε αβλαβείς από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις απώλειες, ζημίες, έξοδα και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν από οποιαδήποτε τέτοια Αξίωση. Έχουμε το δικαίωμα, με δικά μας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση ενάντια σε οποιαδήποτε Αξίωση και σε όλες τις διαπραγματεύσεις για διακανονισμό και συμφωνείτε να συνεργαστείτε μαζί μας για την υπεράσπιση κάθε τέτοιας Αξίωσης, κατόπιν αιτήματός μας.

10. Πολιτική απορρήτου

Ο Ιστότοπος θα χειρίζεται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους Χρήστες σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου και σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR, κατά περίπτωση. Η Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου καθορίζει πώς και γιατί τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη συλλέγονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του – καθώς και τα δικαιώματα του Χρήστη σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα. Η Πολιτική Απορρήτου και τυχόν μέρη της δεν νοούνται ως συμβατικές ρήτρες και δεν αποτελούν μέρος αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

11. Διάφορα

Επίδραση της παραίτησης.

Αδυναμία του Ιστοτόπου να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων διαπιστωθεί από δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας ότι είναι άκυρη, ο Ιστότοπος και ο Χρήστης συμφωνούν ωστόσο ότι το δικαστήριο θα πρέπει να προσπαθήσει να υλοποιήσει τις προθέσεις των μερών όπως αντικατοπτρίζονται στην παρούσα διάταξη, αλλά και οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Παραγραφή.

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οποιεσδήποτε αξιώσεις και αγωγές που προκύπτουν ή σχετίζονται με τον Ιστότοπο αρχίζουν εντός ενός (1) έτους από το διάστημα των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτήν την αξίωση ή την αγωγή, διαφορετικά τέτοιες αξιώσεις ή αγωγές θα αποκλείονται.

Scroll to Top