Τυπικές τιμές για τα λιπαρά, τις πρωτεΐνες και το άλας στην διατροφική δήλωση των οίνων

Οι πρόσφατες αλλαγές στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισήμανση των κρασιών καθιστούν υποχρεωτική, για τα κρασιά που παράγονται μετά τις 8 Δεκεμβρίου 2023 (δηλαδή κρασιά εσοδείας 2024), την αναγραφή επί της επικολλημένης ετικέτας της ενεργειακής αξίας σε kJ και kcal ανά 100 ml οίνου καθώς και μια ηλεκτρονική λίστα συστατικών και τη διατροφική δήλωση που θα είναι προσβάσιμα στον καταναλωτή μέσω ενός μοναδικού κωδικού QRCODE. Πως θα υπολογίσουμε την ενεργειακή αξία του οίνου, τους υδατάνθρακες και τα σάκχαρα. Ποιες είναι οι τυπικές τιμές για τα λιπαρά, τις πρωτεΐνες και το άλας των οίνων.

Ενεργειακή – Θερμιδική αξία οίνου

Η ενεργειακή αξία υπολογίζεται εύκολα με βάση τους επίσημους συντελεστές μετατροπής της ενέργειας του Ευρωπαϊκού κανονισμού. Απαιτείται μια χημική ανάλυση για το ποσοστό αλκοόλης, τα υπολειμματικά σάκχαρα, την ολική οξύτητα και τις πολυόλες. Τα περισσότερα εργαστήρια έχουν την δυνατότητα να εκδώσουν σχετικά πιστοποιητικά ανάλυσης όσον αφορά αυτούς τους δείκτες. Η πλατφόρμα Wine e-labels σας προσφέρει τη δυνατότητα του αυτόματου υπολογισμού της ενεργειακής αξίας με βάση αυτά τα δεδομένα που θα καταχωρήσετε.

Λίστα συστατικών

Η λίστα συστατικών είναι επίσης σχετικά απλή μέσω μιας προδιαγεγραμμένης λίστας που διατίθεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό. Η πλατφόρμα ψηφιακής σήμανσης δίνει την δυνατότητα μέσω μιας φόρμας επιλογής να δημιουργήσει και να μορφοποιήσει για εσάς τη λίστα ώστε να πληροί τη νομοθεσία. Για παράδειγμα, τα συστατικά θα εμφανίζονται με βάση την λειτουργική κατηγορία τους και με διακριτή μορφοποίηση τα αλλεργιογόνα για να διαφοροποιηθούν από το υπόλοιπο κείμενο συστατικών.

Μερικές ακόμη από τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διατροφική επισήμανση περιλαμβάνουν τα λίπη (ολικά και κορεσμένα), τους υδατάνθρακες, τα σάκχαρα, τις πρωτεΐνες και το αλάτι.

Αυτά  δεν μετρούνται σε μια τυπική χημική ανάλυση οίνου λόγω υψηλού κόστους.

Με βάση τον  κανονισμό  FIC,  όσον αφορά την επισήμανση των τιμών της διατροφικής δήλωσης, οι τιμές που δηλώνονται μπορούν να είναι μέσες τιμές, με βάση:

α) την ανάλυση του τροφίμου από τον παρασκευαστή

β) τις γνωστές ή τις πραγματικές μέσες τιμές των συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν και

γ) τα γενικώς καθορισμένα και αποδεκτά δεδομένα.

Από τις βάσεις εργαστηριακών δεδομένων χημικών αναλύσεων οίνων, εφόσον τηρούνται οι ορθές πρακτικές παραγωγής έχουν προσδιοριστεί τα γενικώς καθορισμένα και αποδεκτά δεδομένα για τα λιπαρά, τις πρωτεϊνες και για το άλας.

Λιπαρά

Με βάση εργαστηριακά δεδομένα, κανένα από τα κρασιά που εξετάστηκαν δεν έδειξε περιεκτικότητα σε λιπαρά σε καμία από τις κατηγορίες που εξετάστηκαν.

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τα λιπαρά αναφέρουν ότι τα επίπεδα <0,5 g/100 mL μπορούν να δηλωθούν ως 0 g/100 mL.

Για τα κορεσμένα λιπαρά επιτρέπεται η δήλωση 0 g/100 mL για επίπεδα < 0,1 g/100 mL.

Επομένως, αυτά τα δεδομένα υποστηρίζουν τη γενική επισήμανση των τυπικών κρασιών με 0 g/100 mL τόσο για λιπαρά όσο και για κορεσμένα λιπαρά.

Πρωτεΐνες

Για τις πρωτεΐνες, όπως θα ήταν αναμενόμενο, ανιχνεύθηκαν μικρές ποσότητες, που κυμαίνονταν σε συγκέντρωση από 0 έως 0,4 g/100 mL.

Ομοίως με τα λίπη, οι ευρωπαϊκές οδηγίες επιτρέπουν σε ποσότητες πρωτεΐνης κάτω από 0,5 g/100 mL να επισημαίνονται ως 0 g/100 mL.

Ως εκ τούτου, φαίνεται σκόπιμο η τιμή 0 g/100 mL να είναι λογική για τυπικά κρασιά.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα αποτελέσματα, όπως αναφέρθηκε, μπορούν να εφαρμοστούν σε τυπικά κρασιά, συγκεκριμένα μη ενισχυμένα κόκκινα, λευκά και ροζέ κρασιά με επίπεδα σακχάρου μεταξύ 0 και 12 g/L σακχάρων.

Τα δεδομένα δεν πρέπει να επεκταθούν σε άλλα στυλ κρασιού ή προϊόντα κρασιού χωρίς προσεκτική εξέταση.

Άλας

Το αλάτι με τη μορφή χλωριούχου νατρίου δεν μετριέται άμεσα στα κρασιά. Η γενική προσέγγιση είναι να μετρηθεί η συγκέντρωση νατρίου σε g/100 mL στο κρασί και στη συνέχεια να εκφραστεί ως χλωριούχο νάτριο πολλαπλασιάζοντας το επί 2,5.

Με βάση εργαστηριακά δεδομένα μια μέση τιμή άλατος σε κρασί είναι 0,013 g/100mL

EU wine labeling regulations

Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2012) αναφέρουν ότι οι συγκεντρώσεις αλατιού <0,0125 g/100 mL μπορούν να δηλωθούν ως 0 g/100 mL.

Η μέση τιμή για τα κρασιά σε αυτό το σύνολο δεδομένων καθιστά δύσκολη την πρόταση δήλωσης 0 g/100 mL εάν σχεδόν τα μισά αποτελέσματα έπεφταν πάνω από το όριο.

Θα μπορούσε ωστόσο να υποστηριχθεί ότι η ανοχή για μέτρηση που περιγράφεται στην αναφορά των 0,375 g/100 mL σημαίνει ότι ένα αποτέλεσμα 0 g/100 mL θα μπορούσε να δηλωθεί και να εμπίπτει εύκολα στην ανοχή.

Αυτή είναι μια ερμηνεία που θα μπορούσε να είναι ανοιχτή για συζήτηση και θα συνεπαγόταν κάποιο κίνδυνο αμφισβήτησης για το κρασί.

Αντίθετα, μια ασφαλέστερη προσέγγιση θα ήταν να δηλωθεί ένα αποτέλεσμα 0,03 g/100 mL αλατιού (με βάση το 95% του σύνολου των δεδομένων) και δεδομένων των επιτρεπόμενων ανοχών, αυτό θα κάλυπτε εύκολα όλα τα κρασιά στην έρευνα.

Αυτό εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μια δήλωση πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι από την άποψη της πρόσληψης του καταναλωτή. (Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη νατρίου για άτομα άνω των 14 ετών είναι 2300 mg/ημέρα.)

Σάκχαρα και υδατάνθρακες

Όλα τα κρασιά που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό ανάλυσης που περιλαμβάνει μια τιμή για την περιεκτικότητα σε σάκχαρα ως μέρος της διαδικασίας άδειας εξαγωγής.

Οι υδατάνθρακες στο κρασί θεωρούνται γενικά για τους σκοπούς της διατροφικής επισήμανσης στην Ευρώπη ότι περιλαμβάνουν τα σάκχαρα, τη γλυκερίνη και τα οξέα που υπάρχουν στο κρασί.

Η γλυκερίνη που μπορεί εύκολα να μετρηθεί και μέσω μεθόδου FTIR έχει τυπικές τιμές

  • 0,5 g/100 mL για τα λευκά κρασιά και
  • 1,0 g/100 mL για τα κόκκινα.

Τέλος όπως ορίζεται στο έγγραφο καθοδήγησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2012) η ανοχή στην τιμή για του υδατάνθρακες είναι τα 2,0 g/100 mL

Συμπέρασμα

Όσον αφορά τα λιπαρά, τις πρωτεΐνες και το άλας των οίνων, με βάση τα δεδομένα της έρευνας που παρουσιάστηκαν παραπάνω και τις δημοσιευμένες ανοχές και οδηγίες στρογγυλοποίησης για δεδομένα σε ευρωπαϊκά διατροφικά πάνελ, είναι εύκολα υπερασπίσημη η επισήμανση των τυπικών κρασιών με 0 g/100 mL για λιπαρά, κορεσμένα λίπη και πρωτεΐνη. Επιπλέον, η χρήση μιας τιμής 0,03 g/100 mL για αλάτι θα παρουσίαζε μικρό κίνδυνο αμφισβήτησης και θα ενέπιπτε εύκολα στις δημοσιευμένες ανοχές.

Σχετικά:

Νομοθεσία/Οδηγός για την ηλεκτρονική ετικέτα (ψηφιακή ετικέτα οίνου με χρήση κωδικών qr-code)

Scroll to Top