Νομοθεσία οίνου: Υποχρεωτικές ενδείξεις των Αµπελοοινικών Προϊόντων µε βάση την Νοµοθεσία της Ε.Ε και την Εθνική νοµοθεσία

Παρουσίαση Υποχρεωτικών Ενδείξεων

Με βάση τη Nομοθεσία οίνου της Ε.Ε. οι υποχρεωτικές ενδείξεις που αναφέρονται στα σηµεία (1)-(11) πρέπει:

 • Να βρίσκονται συγκεντρωµένες στο ίδιο οπτικό πεδίο (µπροστινή ή πίσω ετικέτα) ώστε ο καταναλωτής να µην είναι υποχρεωµένος να
  γυρίσει τη φιάλη/συσκευασία για να αναγνώσει τα συγκεκριµένα στοιχεία.
 • Να αναγράφονται µε ανεξίτηλους χαρακτήρες και να διακρίνονται σαφώς από το περιβάλλον κείµενο ή τα γραφικά.
  Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία(4), (7), (11) των υποχρεωτικών ενδείξεων δηλαδή η παρουσία ορισµένων αλλεργιογόνων ουσιών, η
  ένδειξη του εισαγωγέα στην περίπτωση των εισαγόµενων οίνων και ο αριθµός παρτίδας που µπορούν να γραφούν και σε διαφορετικό
  πεδίο από τις υπόλοιπες υποχρεωτικές ενδείξεις.

 1. ↩︎
Scroll to Top